Til forældre / Åbningstider, lukkedage og takst

Lukkedage Brumbassen 202

Den 3.-5. marts  (Dagene op til påske).

Den 5. maj (St. Bededag)

Den 19. maj (Dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Den 29. maj (2. pinsedag)

Den 5. juni (Grundlovsdag)

Uge 29 og 30 (Sommerlukket).

Den 23. december til 2. januar  2024- begge dage inklusive

I tilfælde af behov for alternativ pasning træder bestyrelsen til.

 

Taksten for at gå i Brumbassen er:

2.395 kr pr. måned. Juli måned er betalingsfri.

Der er fuld mulighed for søskenderabat og økonomisk friplads.

 

 
Siden er sidst redigeret 2023.
Brumbassen | CVR: 32231950 | Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød - Danmark | Tlf.: 2320 0904 | kontakt@brumbassen.info