Til forældre / Sikkerhed
Sikkerheden omkring Bussen
 
Sikkerhed for børn og personale i Brumbassen har allerhøjeste prioritet og stiller krav til både personalets uddannelse, information til børnene og ikke mindst til bussens tilstand og dens sikkerhedsudstyr.
 
Der er altid fokus på sikkerheden i bussen, og det både når den holder stille, og når den er kørende. Sikkerhedsniveauet er en løbende proces, der til stadighed rettes til og forbedres.
 
Fakta omkring sikkerhed:
 • Bussen synes hvert år.
 • Alle personaler er chauffører, således kan bussen altid føres af en anden chauffør, hvis dette måtte være nødvendigt.
 • Personalet har alle været på glatbanekursus.
 • Personalet har alle bestået og deltager ca. hvert andet år i førstehjælpskursus.
 • Brand og redningsmateriel kontrolleres årligt af myndighederne.
 • Der er udarbejdet evakueringsplan for NETOP vores bus.
 • Vi afholder jævnligt evakueringsøvelser.
 • Både børn og personale indgår altid i en øvelse.
 • Vikarer sættes altid ind i sikkerhedsprocedurer i bussen.
 • Alle har seler på når bussen kører.
 • Alle børn fastspændes og tælles før bussen kører.
 • Det er ALTID chaufføren, der bestemmer om der køres eller ikke køres.
 • Ved f.eks. transport af cykler eller anden bagage i bussen er dette  altid fastspændt.
 •  Når vi er på tur tælles børnene ved faste samlingspunkter, men hvis det skulle ske, at et barn bliver væk, deler de voksne sig. 1 voksen bliver ved bussen/gruppen og 2-3 voksne leder efter barnet. Alle medbringer en telefon. Hvis barnet ikke findes efter et stykke tid kontaktes 114 og forældrene. Hvis barnet har været væk i længere tid og findes, kontaktes forældrene også.
Brumbassen | CVR: 32231950 | Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød - Danmark | Tlf.: 2320 0904 | kontakt@brumbassen.info