Til forældre / Dagligdagen / Kultur og struktur

Kultur og struktur

 Fødselsdage
Fødselsdage skal selvfølgelig fejres. Børnene kan enten holde fødselsdagen i Brumbassen eller Brumbassen kan komme på besøg hjemme hos barnet. Vælger man at holde det i bussen kan forældre og søskende komme til os, vi aftaler fra gang til gang hvordan dagen skal forløbe. Vælger man at invitere hjem er det selvfølgelig hele gruppen der inviteres.Mht. den mad der serveres henstiller vi til at man begrænser tilbuddet af slik, kage og saftevand, da der holdes mange fødselsdage og andre arrangementer i løbet af året.
 
Oprydning/orden
Husk sammen med jeres barn at rydde jeres barns ting op i garderoben hver dag inden i går hjem. Ved fælles hjælp kan vi få garderoben til at se ordentlig ud, og det vil vi gerne lære børnene, mens de går i børnehaven. Husk også at sætte det legetøj på plads, som barnet er i gang med.
 
Legetøj
Det er i orden at have privat legetøj med i børnehaven, hvis man vil låne det ud til andre. Børnene øver sig i at låne ud og dele legetøjet, når de ikke selv bruger det.Det er under eget ansvar hvis det går i stykker, og personalet kan ikke bruge tid på at lede efter forsvundet legetøj. Husk navn på.
 
Mobil
Vi henstiller til at mobiltelefoner holdes på lydløs, mens I er i institutionen. Det er svært for dit barn at vente på at få din opmærksomhed efter en lang dags adskillelse.Pædagogerne har dog altid en mobil telefon i nærheden, når de er på tur. Forældre kan anvende den, hvis det er nødvendigt at give en besked angående dit barn i løbet af dagen.
 
Glemt tøj
Glemt tøj vil blive opbevaret og ved forældre dagene vil disse kasser blive gennemgået og ikke afhentet tøj vil blive kørt til genbrug eller indgå i Brumbassens reservetøj.
 
 

Strukturen i Brumbassen

Antal pædagoger
Den Private institution Brumbassen ønsker at have en normering, der er forsvarlig for både børn og forældre. Det betyder, at vi tilstræber en normering der hedder 3 - 4 pædagoger/pædagogmedhjælpere fordelt på brumbassens åbningstid.
 
Ansættelse af medarbejdere
Bestyrelsen udpeger et ansættelsesudvalg, som sammen med den daglige leder deltager i ansættelserne af personalet.Det er lederens ansvar at opslå evt. ledige stillinger samt at videregive de indkomne ansøgninger til gennemlæsning i ansættelsesudvalget. Man vil herefter i samråd beslutte, hvem der ønskes indkaldt til samtale. Samtalerne vil foregå sammen med ansættelsesudvalget. En ansættelse kræver, at der er enighed i udvalget.
 
Bestyrelsen
Består af 3 forældrerepræsentanter, 1 personalerepræsentant,  lederen af Brumbassen samt 2 suppleanter.
 
Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år, men for at sikre kontinuiteten er det 2 personer det ene år og 1 det andet år.
 
De 2 suppleanter vælges for et år af gangen. 
 
Vedtægterne findes under "om os".
 
 
Siden er sidst opdateret d. 24. april. 2014
Brumbassen | CVR: 32231950 | Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød - Danmark | Tlf.: 2320 0904 | kontakt@brumbassen.info