Om os / Værdigrundlag

Værdigrundlag for Brumbassen

Dette værdigrundlag dækker alle relationer i Den Private Institution Brumbassen (Brumbassen), hvilket vil sige børn, ansatte, forældre og bestyrelse.

Det centrale for Brumbassen er, at hvert enkelt barn bliver set, respekteret og accepteret. Dette vil vi gøre ved at sætte fokus på det enkelte barns individuelle udvikling.

Vi ønsker at underbygge børnenes naturlige nysgerrighed og appellere til deres fantasi og kreativitet. Dette gør vi ved at udfordre børnene fysisk og mentalt med naturen som omdrejningspunkt.

Der skal være sammenhæng og helhed i børnenes hverdag. Børnene, deres forældre og personalet skal opleve Brumbassen som en institution, der er med til at skabe sammenhæng og ro i børnenes liv. Børnene skal opleve en hverdag med tryghed og tillid.

Vi vil gerne hjælpe børnene med at udvikle empati for hinanden og indgå i forpligtende fællesskaber. Dette vil vi gøre ved at skabe en atmosfære af åbenhed og gensidig respekt.

Vi ønsker, der skal være en ordentlig og ligeværdig omgangstone mellem børn, ansatte og forældre baseret på respekt for hinanden. Det er vigtigt, at vi voksne fremgår som et godt eksempel med åben og konstruktiv dialog.

Vi ønsker at skabe et inspirerende og udfordrende arbejdsklima, der bygger på frihed. Brumbassen er åben over for nye initiativer og ideer, som styrker Brumbassens værdigrundlag.

Målet er at sende kompetente, nysgerrige
og videbegærlige børn videre til skolen.

Frem for alt skal det være sjovt og givende
for alle at være en del af Brumbassen!

Brumbassen | CVR: 32231950 | Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød - Danmark | Tlf.: 2320 0904 | kontakt@brumbassen.info